Medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het wettelijke inspraakorgaan namens alle ouders en medewerkers van Het Groene Lint. De GMR bespreekt met de bestuurder (nieuw) beleid of afspraken die voor alle scholen van Het Groene Lint gelden. 

 

GMR jaarverslag 2022-2023
Cookie instellingen