Publieke Verantwoording

Jaarverslagen

Het jaarverslag stellen wij jaarlijks voor 1 juli op. In onze jaarverslagen laten wij graag zien hoe we werken aan de realisatie van onze ambities.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

Integriteitscode

De Code Goed Bestuur van het Primair Onderwijs geeft aan dat het bestuur een intergriteitscode publiceert. Deze code gaat over integer en professioneel handelen.

Integriteitscode

 

Onderwijsinspectie

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet de inspectie door op de scholen een onderzoek te houden.


Inspectieverslag 2020
 

Vensters Primair Onderwijs: Scholen op de Kaart

Naast het jaarverslag, leggen alle basisscholen in Nederland publiek verantwoording af via de website van Scholen op de Kaart. Op deze website is gedetailleerde informatie te vinden over de school, onderwijskwaliteit, het leerrendement, het lerarenteam en de financiën. Ondanks de zorgvuldige samenstelling en controle van de informatie op deze pagina, blijven fouten mogelijk. Aan de informatie en documenten op deze pagina zijn geen rechten te ontlenen. 

 

 

 

Cookie instellingen