Overige

Gemeentes

We werken samen met 4 gemeentes op het gebied van huisvesting. Ook benutten we educatieve kansen om de ontwikkeling van het kind te verbreden. Denk aan thema’s zoals burgerschap, gezonde voeding en sport. 

Samenwerkingsverband passend onderwijs 

 Alle scholen in het primair onderwijs zijn aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband (SWV) voor het aanbieden van passend onderwijs. In een SWV zitten zowel reguliere basisscholen als scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Zij hebben de meeste expertise op het gebied van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Onze scholen in Bavel, Galder, Ulicoten, Baarle-Nassau en Chaam maken deel uit van het samenwerkingsverband RSV Breda e.o. Onze scholen in Alphen en Riel maken deel uit van het samenwerkingsverband Plein013.

Cookie instellingen