Regelingen

Klachtenregeling en Klokkenluidersregeling

Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Het Groene Lint wil dit natuurlijk graag oplossen voor de direct betrokkenen en ervan leren. Hiervoor hebben wij een Klachtenregeling en een Klokkenluidersregeling
 

Verzekeringen

Het Groene Lint heeft een basis schoolpakketverzekering ter dekking van risico's waaraan het bestuur, de personeelsleden en leerlingen bij het dagelijks gebeuren blootstaan. Hieronder vallen ook alle ouders die onderwijsondersteunende activiteiten verrichten en de tussenschoolse opvang. Alle scholen onder het Groene Lint hebben een doorlopende inzittenden verzekering. Deze geldt bij alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school ondernomen worden, zoals vervoer bij excursies.

 

Protocol schorsing en verwijdering

Wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht treffen wij maatregelen. Hiervoor hebben wij een Protocol schorsing en verwijdering 

 
Cookie instellingen